پیش فاکتور دریافت فایل
طرح توجیهی کارگاه تولید جوراب برای ثبت نام در سایت کارا
5354
6,800 تومان
.doc
144 کیلوبایت
توضیحات:

1-    نام و نام خانوادگی مجری :

2-   محل اجرای طرح:

3-  میزان کل سرمایه گذاری : 3.???????.000.000

سرمایه گذاری ثابت :  1.82????????0

سرمایه در گردش :  1.2??????

4-                   سهم متقاضی :  1.2???????

5-                   میزان تسهیلات مورد نیاز :             ثابت و                        درگردش  

6-                   تعداد اشتغال : 8نفر

دوره بازگشت سرمایه : 5 سال 

1399/10/27 - تینافایل