پیش فاکتور دریافت فایل
ورزش درماني و علل بروز كمردرد
5368
1,930 تومان
.pdf
1,341 کیلوبایت
توضیحات:
مقدمه ............................... ................................ ................................ ................................ .. 4
پ يش آگهي بيماري چيست ؟ ............................... ................................ ................................ ... 5
كمر درد چيست؟ ............................... ................................ ................................ ................... 5
چه موقع مي توان كمر درد را شديد تلقي كرد؟ ............................... ................................ ....... 7
عوامل به وجود آورنده صدمات ستون فقرات ............................... ................................ ........... 9
پيشگيري از كمر درد ............................... ................................ ................................ ............. 9
كمر درد از نظر ماهيت درد به سه دسته تقسيم مي شود ............................... .......................... 10
تأثير عوامل مكانيكي و سبك زندگي در ايجاد كمر درد ............................... ............................ 12
تأثير فرآيند افزايش سن در ابتلا به كمر درد ............................... ................................ .......... 15
علل ابتلا به كمر درد ............................... ................................ ................................ .............. 17
انواع علل كمردرد ............................... ................................ ................................ ................. 19
آيا نيازي به عكس گرفتن هست؟ ............................... ................................ .......................... 24
روش هاي تشخيص علت كمر درد ............................... ................................ ......................... 24
انواع تصويربرداري براي تشخيص علت كمردرد ............................... ................................ ..... 25
انواع بررسي هاي آزمايشگاهي براي تشخيص علت كمردرد ............................... ................... 27
6 اشتباه جالب و رايج درباره كمردرد !! ............................... ................................ .................. 29
راههايي براي مقابله با كمر درد ...............................

1398/3/3 - تینافایل