پیش فاکتور دریافت فایل
جنبش های سیاسی
5430
12,000 تومان
.docx
74 کیلوبایت
توضیحات:

. طرح مسئله

بخش قابل‌توجهی از رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر به جنبش‌های سیاسی با ماهیت ضد استبدادی و ضد استعماری تعلق دارد. یکی از وجوه اشتراک این جنبش‌ها عدم دستیابی آنها به اهداف و پذیرفتن شکست و نافرجام ماندن آنها می‌باشد. اگر چه در جنبش‌های سیاسی همچون مبارزات مردم به رهبری ملأ محمد علی کنی علیه امتیاز رویتر،‌ جنبش تنباکو،مشروطیت و جنبش ملی شدن  نفت،تمام هدف‌های مورد نظر رهبران حاصل نگردید،‌ اما مطالعه و بررسی تحلیلی هر یک از این جنبش‌ها از زاویه جامعه شناسی می‌تواند به غنای معرفت و شناخت سیاسی نسل کونی بیفزاید. 

1400/9/6 - تینافایل